XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2018 nt.:
„Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” – zadanie finansowane
w ramach umowy 772/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat medialnyPozostały czas do rozpoczęcia konferencji