PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

w roku 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018


 

O KONFERENCJI

 

Naukowe konferencje uzbrojeniowe są organizowane przez Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) od 1996 roku. Ich inicjatorami byli: komendant Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT płk prof. dr hab. inż. Wiesław SOBIERAJ i szef Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT płk prof. dr hab. inż. Józef GACEK.

Na podstawie porozumienia zawartego w 2008 roku pomiędzy Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojeniazdecydowano, że obie wyżej wymienione instytucje będą wspólnym organizatorem jednej w roku Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pod nazwą UZBROJENIE, przy czym:

 • w latach parzystych – Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”,
 • w latach nieparzystych – Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia”.

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej

logo ITU logo WITU
Instytut Techniki Uzbrojenia 
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa 
Wojskowej Akademii Technicznej 
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Ideą przyświecającą powstaniu Konferencji UZBROJENIE była integracja środowiska naukowego i przemysłowego, pracujących na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego, którego produkty są dedykowane zwłaszcza polskiej armii. Pragnieniem organizatorów było i jest, aby Konferencja na trwale wpisała się w kalendarz imprez propagujących dorobek naukowy i myśl techniczną (w tym zwłaszcza polską) w zakresie najogólniej pojętych zagadnień uzbrojenia i bezpieczeństwa. I chyba tak się stało, gdyż Konferencja konsekwentnie się rozwija, zyskując wielu partnerów i uczestników z kraju i zagranicy.

Dotychczas odbyło się 12 Konferencji UZBROJENIE nt. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”, które miały miejsce w: Solinie, Waplewie, Pułtusku, Rynie i Jachrance:

 • I Konferencja w Solinie – 27÷29.11.1996 r. (60 referatów, w tym 3 zagraniczne),
 • II Konferencja w Waplewie – 27÷29.10.1998 r. (90 referatów, w tym 7 zagranicznych),
 • III Konferencja w Waplewie – 11÷13.10.2000 r.(95 referatów, w tym 10 zagranicznych),
 • IV Konferencja w Waplewie – 09÷11.10.2002 r.(111 referatów, w tym 27 zagranicznych),
 • V Konferencja w Waplewie – 06÷08.10.2004 r.(136 referatów, w tym 26 zagranicznych),
 • VI Konferencja w Waplewie – 11÷13.10.2006 r. (129 referatów, w tym 36 zagranicznych),
 • VII Konferencja w Pułtusku – 08÷10.10.2008 r. (112 referatów, w tym 24 zagraniczne),
 • VIII Konferencja w Pułtusku – 06÷08.10.2010 r. (114 referatów, w tym 11 zagranicznych),
 • IX Konferencja w Pułtusku – 25÷28.09.2012 r. (96 referatów, w tym 12 zagranicznych),
 • X Konferencja w Rynie – 15÷18.09.2014 r. (133 referaty, w tym 21 anglojęzycznych),
 • XI Konferencja w Rynie – 19÷22.09.2016 r. (103 referaty, w tym 23 anglojęzycznych),
 • XII Konferencja w Jachrance – 17÷20.09.2018 r. (127 referaty, w tym 6 anglojęzycznych).

W 2014 roku, z okazji Jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej wydano w języku polskim i angielskim książkę pt. „Naukowe Konferencje Uzbrojeniowe” (Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa, 2014), która prezentuje prawie 20. letnią historię naukowych spotkań w dziedzinie uzbrojenia i bezpieczeństwa oraz ich dorobek przejawiający się prawie 1 100 wystąpieniami konferencyjnymi.

logo ITU