PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

w roku 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018


 

CEL

 

Przedstawienie oryginalnych, dotychczas nie prezentowanych prac, zawierających dorobek naukowy
i myśl techniczną w zakresie najogólniej pojętych zagadnień technicznych uzbrojenia i bezpieczeństwa
oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami Konferencji.

 

TEMATYKA

 
 • techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP
 • uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI w.
 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów
 • systemy dowodzenia i kierowania ogniem
 • balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne
 • uzbrojenie oraz technika lądowa, lotnicza i morska
 • bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia
 • techniczne środki przeciwterrorystyczne
 • bezpieczeństwo osób i infrastruktury
 • kształcenie i szkolenie personelu technicznego dla Sił Zbrojnych RP
 • technologie wytwórcze stosowane w uzbrojeniu