PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

w roku 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018
NAGRODA im. Kazimierza SIEMIENOWICZA

 

Konkurs o „Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza” za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa został po raz pierwszy ogłoszony przed VII Międzynarodową Konferencją Uzbrojeniową w 2008 r. Jego ideą jest promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć naukowo-badawczych młodych, utalentowanych naukowców. Przesłane na adres organizatorów XII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej, pozytywnie zrecenzowane referaty autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zostaną zakwalifikowane do konkursu o nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza (zobacz regulamin).

Przewodniczącym Komisji Konkursowej o nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza jest dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa).

 

DOTYCHCZASOWI Laureaci konkursu

 
 • 2008 r.     – I nagroda   – Mariusz ZIELENKIEWICZ (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
                   – II nagroda   – Małgorzata PAC (Wojskowa Akademia Techniczna)
                   – III nagroda   – Zbigniew CHYŁEK (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 r.     – I nagroda   – Grzegorz LEŚNIK (Wojskowa Akademia Techniczna)
                   – II nagroda   – Jacek SZAJNA (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
                   – III nagroda   – Achmed ELBEIH (Uniwersytet w Pardubicach, Czechy)
 • 2012 r.     – I nagroda   – Łukasz SZMIT (Wojskowa Akademia Techniczna)
                   – II nagroda   – Paweł ŻOCHOWSKI (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
                   – III nagroda   – Katarzyna CIEŚLAK (Politechnika Warszawska)
 • 2014 r.     – I nagroda   – Djalel Eddine TRIA (Wojskowa Akademia Techniczna)
                   – II nagroda   – Dawid PACEK (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
                   – III nagroda   – Agnieszka GRZEGORCZYK (Politechnika Warszawska)
 • 2016 r.     – I nagroda   – Paweł ŻOCHOWSKI (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
                   – II nagroda   – Bartosz FIKUS (Wojskowa Akademia Techniczna)
                   – III nagroda   – Amel BELAADA (Wojskowa Akademia Techniczna)

logo MKU

Kazimierz Siemienowicz urodził się w Raseiniai, w rodzinie szlacheckiej herbu Ostoja, osiadłej w Wielkim Księstwie Litewskim. Studiował w Akademii w Wilnie, a po jej ukończeniu służył w wojsku. Brał udział m.in. w wojnie polsko-rosyjskiej (1632-1634). Później – na polecenie króla Władysława IV – wyjechał do Niderlandów.

Służąc w wojskach Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, które walczyły przeciwko najeźdźcom hiszpańskim, kształcił się w dziedzinie artylerii. Pod rozkazami Fryderyka Henryka – księcia Orańskiego brał udział m.in. w oblężeniu i zdobyciu w 1645 r. twierdzy Hulat. 

W 1646 r., wezwany przez króla Władysława IV, planującego wielką wyprawę przeciwko Turcji, powrócił do Polski, zostając inżynierem artylerii koronnej. W 1648 r. został zastępcą generała artylerii koronnej Krzysztofa Arciszewskiego, a pod koniec roku – nowo obrany król Jan Kazimierz wysłał go do Niderlandów, aby ukończył i wydał swoje dzieło o artylerii.

Dzieło pt. Artis Magnae Artilleriae, pars prima (tj. Wielkiej sztuki artylerii, część pierwsza) opublikował w języku łacińskim, w 1650 r. w Amsterdamie. Zostało ono przetłumaczone na języki: francuski (1651), niemiecki (1676) i angielski (1729), będąc przez ponad 200 lat podstawowym podręcznikiem artylerii w Europie.

*Na podstawie książki Tadeusza Nowaka, Kazimierz Siemienowicz
– ok.1600-ok.1651, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1969.

Fot. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Siemienowicz.